VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU V ROCE 2021

SPOLEK RADOST PŘÍBRAMÁČKŮM

Obsah
Úvodní slovo
Historie a poslání spolku
Cíle
Prezentace spolku
Organizační struktura
Zápis o činnosti v roce 2021
O spolku se ví
Transparentní účet spolku
Poděkování

 

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí,
předkládáme Vám k nahlédnutí krátkou výroční zprávu o činnosti spolku za rok 2021. V kostce sepsané základní informace.

Uplynulý rok byl pro některé rokem covidovým, nečekaným a v mnohém velmi složitým. Pro nás i nadále zůstal rokem, kdy jsme pomáhali Maxíkovi, Ellince, Terezce, Elle, i Lauře a Anetce, na jejich nelehké cestě. Přivezli narozeninové dorty, mikulášskou nadílku i vánoční dárky dětem z dětského domova v Lazci. Rozdávali potravinovou pomoc v nízkoprahovém centru.

Operativně jsme pomáhali tam, kde bylo potřeba. Velmi si zakládáme na osobité spolupráci a znalosti každého příběhu, ve kterém spolek hraje svou nezaměnitelnou roli. Naše pomoc není nikdy anonymní a všeobecná. Každý krok ambasadorka spolku Jana Puklová Havelková velmi dobře zvažuje, zná základní okolnosti a snaží se pomoc přesně zacílit.

Velkou radostí bylo uskutečnění dětského karnevalu a dvou benefičních koncertů. Společně s podzimní dražbou a charitativní aukcí jsme tak poskládali základní kameny k finanční podpoře a dalšímu fungování spolku, který má jediný cíl – podat pomocnou ruku tam, kde nikdo jiný nestojí.

Děkujeme všem, kteří pomáhají s námi sociálně slabým. Všem, kterým není lhostejný rozvoj dětí z dětského domova. Všem těm, co chápou složitou cestu rodin dětí s postižením. Všem lidem, kteří stojí za našimi zády. Jen díky Vám může spolek Radost Příbramáčkům skutečnou radost rozdávat.

Srdečné DÍKY

 

 

HISTORIE A POSLÁNÍ SPOLKU

Spolek RADOST PŘÍBRAMÁČKŮM byl oficiálně založen 9. srpna 2017. Jeho činnost však započala mnohem dříve. Jana Puklová Havelková poprvé jela předat vybranou sbírku do azylového domu v Sedlčanech již 29. dubna 2014.

Spolek vznikl za účelem pomoci potřebným – podpora dětí, seniorů, nemocných a znevýhodněných osob umístěných v sociálních a jiných zařízeních.

Pravidelně jezdíme k dětem do dětského domova Pepa v Lazci. Pomáháme rodinám, které postihla těžká životní situace, nebo vážná nemoc dítěte. Pomáháme rádi i jinde, např. starým lidem v pečovatelských domech, ale také klientům Nízkoprahového centra v Příbrami, nebo klientům Farní charity.

Hlavní činnost spolku je usilování o získání peněžních a materiálních prostředků, či o jiné formy podpory, od dobrovolných dárců a sponzorů.

Další činností spolku, je pořádání dobročinných bazarů a dražeb, organizace kulturních, či jiných společenských akcí.

Pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti o dění ve spolku.

Zapojení dobrovolníků, podpora dobrovolnictví a spolupráce s dalšími subjekty, přičemž výtěžek z těchto činností je určen výlučně k naplňování účelu spolku a k jeho řádnému chodu.

CÍLE

Cílem činnosti našeho spolku je:
finanční podpora dětí – Ella, Laura, Anetka, Ellinka, Maxim Vašek
soustavná podpora dětí z Dětského domova Pepa v Lazci
materiální pomoc dětem v azylových domech Příbram, Mokrovraty, Sedlčany
mimořádná pomoc rodinám v tíživé životní situaci
podpora sociálně slabých seniorů v městě Příbram a blízkém okolí
aktivní pomoc při zařizování bytů pro sociálně slabé rodiny
přijímání darů (oblečení, hračky, drogerie…) a základní rozdělení

PREZENTACE SPOLKU

Veškeré informace a fotky ze spolkových akcí jsou k dispozici na našem webu

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek
Sídlo: Vysoká pec 98, Bohutín 26241
IČ: 06244653

Transparentní účet: 2901283254/2010

E-mail: radost.pribramackum@seznam.cz

Předseda spolku
Jana Havelková

Zakládající členové spolku
Jana Havelková
Jan Havelka
Petra Partiková

ZÁPIS O ČINNOSTI V ROCE 2021

Pravidelné činnosti

Spolupráce s potravinovou bankou. Rozvážíme pro matky samoživitelky, do nízkoprahového centra, sociálně slabým seniorům, lidem bez přístřeší. Dále vozíme potraviny do azylových domů a také lidem, které postihla mimořádná negativní životní událost a naši pomoc potřebují.
Aktivní účast na celonárodní sbírce potravin a kompletní rozdělení a rozvoz darů potřebným
Organizujeme charitativní sbírky, a to jak oblečení, ložního prádla, hraček, knížek, hygienických a drogistických potřeb, tak i trvanlivých potravin nebo funkčního vybavení do bytu (to dle aktuálního prostoru na uskladnění).

Pořádání mimořádných akcí pro finanční podporu spolku

S příchodem jara byla uspořádána březnová “online covid burza”. Výsledná částka ve výši Kč 9.080,- byla věnována Terezce na intenzivní rehabilitaci.

V dubnu opakovaně podpořilo náš spolek zahradnictví Petunia. Pravidelná jarní aukce květinových truhlíků přinesla do kasičky Kč 3.650,-.

Radost všem rodičům a dětem přinesl v září 3. ročník charitativního karnevalu, který se konal v Pivovaru Podlesí. Na léčbu pro malého Maxe jsme tímto počinem získali celkem Kč 29.847,-.

V pořadí již 6. podzimní dražba pro DD Pepa proběhla v říjnu. Dětem do domova přinesla neuvěřitelných Kč 42.720,-.

Jedinečný benefiční koncert Dětského romského pěveckého sboru Čhavorenge zažila Příbram 13. listopadu 2021. Odehrál se v kostele sv. Jakuba Staršího, na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. Organizací této události získal spolek Kč 11.000,- pro léčbu malé Anetky.

Celoroční práci jsme zakončili prací na vánočním koncertu. Vážená paní Andrea Kalivodová nádherně zpívala v kostele Sv. Jakuba v Příbrami a svým nádherným hlasem nám pomohla získat částku v celkové výši Kč 36.710,-.

O SPOLKU SE VÍ…

Laskavec 2021
Jana Puklová Havelková získala ocenění LASKAVEC 2021. Nese si tak své druhé, přirozené jméno. Titul, který ji právem náleží

Žena regionu
Jana Puklová Havelková, ambasadorka spolku Radost Příbramáčkům, předala pomyslné žezlo a popřála vítězce Michaele Sodomkové z Pardubického kraje vše nejlepší a hodně štěstí na další životní cestě.

Příbramský půlmaraton
Příbramského půlmaratonu se účastnil i skvělý tým – ZaMě100 a ZaběhlíÚředníci. A ti si na sportovní akci opět pozvali i Janu Puklovou. Kromě trénování na citovaný půlmaraton si totiž běžci ze jmenovaného týmu dali ještě jednu práci – podporu našeho spolku.

Celonárodní potravinová sbírka
Také náš spolek RADOST PŘÍBRAMÁČKŮM se zapojil do celonárodní sbírky potravin. Celý den, 20. listopadu 2021, jsme přebírali věci do sbírky v Příbrami, v obchodním domě Kaufland. A bylo to úžasné.

TRANSPARENTNÍ ÚČET SPOLKU

Veškeré příjmy a výdaje probíhají přes  transparentní účet spolku. Ředitelka spolku, Jana Havelková, na požádání osobně předloží k nahlédnutí administrativní podklady.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou Všem, kteří se svým dobrým způsobem podílejí na činnosti našeho malého , o to více důležitého, spolku.
Děkujeme příbramským maminkám, dobrovolníkům, dárcům, přátelům, našim rodinám, Všem kteří spolek podporují.
Dále děkujeme Všem, kteří v tomto roce přispěli i finančně.
Děkujeme sponzorům, dárcům a každé jednotlivé osobě – bez Vás všech by spolek nemohl žít a rozdávat pomoc i radost.
Velmi si vážíme Vaší důvěry a ceníme si každého člověka, který nám podal pomocnou ruku v jakékoliv podobě.

Zvláštní poděkování patří především Janě Puklové Havelkové, která je srdcem celého spolku.

Dále bychom poděkovali zejména těmto institucím a subjektům:

ČSOB
NROS TESCO
Nadační fond pomoci Karla Janečka
Český mozek
Veolia
Město Příbram
Nadační fond Albert
Zahradnictví Petunia
Nadační fond Agrofert
Divadelní společnost Indigo Company
Středočeský kraj
Městské kulturní centrum Příbram
Potravinová banka Central
Alza.cz, internetový obchod
Salon Kamila – látky a galanterie

 

Radost Příbramáčkům