Mikuláš si již netrpělivě připravuje balíčky pro hodné děti. Velké poděkování za pomoc s jejich přípravou patří spolku Radost Příbramáčkům a paní Janě Puklové Havelkové.

Pomáháme rádi a děkujeme velmi za Vaši práci